Kies voor een ventilatiesysteem van Dubois Control

Verse lucht is de hoeksteen voor een gezond en leefbaar gebouw. De moderne kantoor-gebouwen zijn ook dermate hermetisch geïsoleerd dat de ventilatie kritisch wordt voor het bereiken van een goed werkklimaat.  Hogere CO² waarden geven aanleiding tot verdringing van zuurstof wat leidt tot verminderde concentratie, vermoeidheid en mogelijks zelfs hoofdpijn.

Swegon luchtgroepen - Dubois Control
Luchtkwaliteit is cruciaal voor de prestaties van uw werknemers
Steeds volgens de nieuwste EPB- en ARAB-normen
Systeem D laat de warmte niet ontsnappen

Met zorg installeren we stille ventilatie systemen, die afhankelijk van de aanwezigheid van mensen het CO² en de bijhorende luchtkwaliteit optimaal houden. Door het gebruik van interne warmtewisselaars gaat er ook een minimum aan warmte verloren.

Dubois Control is uw partner voor zuivere en gezonde lucht.

Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Één op de vijf verzuimklachten zijn te wijten is aan een ongezond binnenklimaat. De oorzaak hiervan is toe te schrijven aan het gebrek van kwalitatieve ventilatievoorzieningen.

Europese studies wijzen uit dat werknemers gemiddeld zo’n 5% beter presteren dankzij de toevoer van verse lucht.

Dubois Control garandeert u een prachtig eindresultaat dat 100% deel uitmaakt van uw design, eenvoudig te bedienen is en waarvan alle technologieën perfect op elkaar zijn afgestemd. Gaat er toch iets kapot? Dan staat ons eigen serviceteam 24/7 klaar.